หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกลับ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 
NEWS
ยินต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์  
 
 
 
"หนองกลับเมืองของคนสุขภาพดี ทุกภาคีมีส่วนร่วม
 
ศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา"
 
วิสัยทัศน์ อบต.หนองกลับ
 
นายสมศักดิ์ รอดทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ
 
พันธกิจส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้เกิดความมั่งคง

ส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคมของท้องถิ่น ให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้

ส่งเสริมการบริหารจัดการการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบทอดต่อไป
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำ และพัฒนาระบบประปาเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

การขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ให้ครอบคลุมพื้นที่ทางการเกษตร และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน รางระบายน้ำ
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย

จัดระเบียบระบบการจราจร
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และความเข้มแข็งของชุมชน
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬา นันทนาการให้แก่ประชาชน

ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

ส่งเสริมและพัฒนาระบบสวัสดิการแก่ประชาชน
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธีและการศึกษา
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธีและพัฒนาการศึกษา
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมให้มีการบริการสาธารณสุขทีมีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

งานสวนสาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และจัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมือง
การบริหารจัดการภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา

แนวทางส่งเสริมประสิทธิภาพของประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมืองการบริหาร และการบริการ

การพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ และนำเทคโนโลยี มาใช้ในการทำงานเพื่อบริการประชาชน

พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ส่งเสริมจัดการให้มีตลาดสดสะอาด และได้รับมาตรฐาน
 
 
 
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
ประเมินผลสำรวจ
 
สายตรงปลัด
โทร. 055-942-500 ต่อ 101
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
64110 โทรศัพท์ : 055-942-500 โทรสาร : 055-942-500 ต่อ 107
จำนวนผู้เข้าชม 1,734,772 เริ่มนับ 2 พ.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-942-500
ต่อ 104