หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 
NEWS
ยินต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ
  ข่าวสารในเครือข่าย  
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองกลับ   กิจกรรมการรับซื้อขยะ ประจำเดือนธันวาคม ณ ธนาคารคัดแยกขยะ อบต.หนองกลับ   15 ธ.ค. 2564 65
ข่าวกิจกรรม อบต.นครเดิฐ   ลงพื้นที่ออกประชาคมเวทีการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ   6 มี.ค. 2564 13
ข่าวกิจกรรม อบต.นครเดิฐ   โครงการชุมชนร่วมใจ ใส่ใจดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564   6 มี.ค. 2564 22
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นครเดิฐ   โครงการชุมชนร่วมใจ ใส่ใจดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564   6 มี.ค. 2564 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สวรรคโลก   ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๑๔๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 มี.ค. 2564 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สวรรคโลก   ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๙๑ วัน สำหรับเด็ก ๓๑ คน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดสวัสติการาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 มี.ค. 2564 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านสวน   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบโอเวอร์เร ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านสวน หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (จำนวน ๑๐ ช่วง) กว้าง ๔-๕ เมตร ยาว ๖,๖๔๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙,๕๑   5 มี.ค. 2564 4
ข่าวกิจกรรม ทต.ลานหอย   เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตร ได้รับคัดเลือกเป็น ศูนย์ยุติธรรมชุมชนดีเด่น ในจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   5 มี.ค. 2564 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังไม้ขอน   ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน 6 รายการ    5 มี.ค. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทับผึ้ง   ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี   5 มี.ค. 2564 6
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่าฉนวน   ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับที่2)    5 มี.ค. 2564 1
ข่าวกิจกรรม อบต.คลองมะพลับ   โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   5 มี.ค. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล (สายงานผู้บริหาร)   5 มี.ค. 2564 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กลางดง   รายงาน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564   5 มี.ค. 2564 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไกรใน   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถสองแถว (รถคอกหมู) โครงการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 มี.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งเสลี่ยม   รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปี 2563   5 มี.ค. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทับผึ้ง   ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ   5 มี.ค. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไทยชนะศึก   รับโอนพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร   5 มี.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังไม้ขอน   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่ง   5 มี.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ศรีนคร   ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   5 มี.ค. 2564 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไกรใน   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 มี.ค. 2564 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คลองยาง   เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย   5 มี.ค. 2564 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คลองยาง   เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างวางท่อส่งน้ำ (ท่อ PVC) ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย   5 มี.ค. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นครเดิฐ   ร่วม ลงพื้นที่ตรวจสอบการลงทะเบียน โครงการ เราชนะ กลุ่มพิเศษ กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อช่วยเหลือในการลงทะเบียน    5 มี.ค. 2564 63
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,118
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
คำแนะนำชำระภาษี
 
KNOWLEDGE
 
 
 
 
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
ประเมินผลสำรวจ
 
สายตรงปลัด
โทร. 055-942-500 ต่อ 101
 
 
 
 

 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
64110 โทรศัพท์ : 055-942-500 โทรสาร : 055-942-500 ต่อ 107
จำนวนผู้เข้าชม 295,397 เริ่มนับ 2 พ.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-942-500
ต่อ 104