หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 
NEWS
ยินต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ
  ข่าวสาร อบต.  
 
 
  หมวดข่าว :ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมติสั่งซื้อสั่งจ้าง การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู  23 ก.พ. 2564 43
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมติสั่งซื้อสั่งจ้าง การจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 3 สาย หมู่ที่ 2  20 ม.ค. 2564 45
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมติสั่งซื้อสั่งจ้าง การจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 1 และ หมู1ที่ 7  20 ม.ค. 2564 35
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง การจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเขาสัก หมู่ที่ 8  3 ธ.ค. 2563 22
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมติสั่งซื้อสั่งจ้าง การจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายไร่นางเรือน หมู่ที่ 2  3 ธ.ค. 2563 18
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมติสั่งซื้อสั่งจ้าง การจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  3 ธ.ค. 2563 30
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง การจ้างเหมารถแบคโฮร์ป้องกันน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรให้แก่ประชาชน  28 ก.ย. 2563 23
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง การจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ป่าถ่อนชั่วคราว (ห้องสุขาและที่แปรงฟันสำหรับเด็กปฐมวัย)  25 ก.ย. 2563 22
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง การจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ป่าถ่อนชั่วคราว (ตะแกรงและประตูล้อมรอบ)  25 ก.ย. 2563 25
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง การจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน อบต.  24 ก.ย. 2563 23
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง การจ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ป่าถ่อน (ชั่วคราว)  22 ก.ย. 2563 19
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง การจัดซื้อทรายมาบรรจุถุงเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากน้ำ .  14 ก.ย. 2563 24
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง การจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสายหนองแขม หมู่ที่ 7 จรด หมู่ที่ 8 ด้วยยางผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  9 ก.ย. 2563 16
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง การจ้างเหมารถแบคโฮร์กำจัดสิ่งกีดขวางเปิดทางน้ำเพื่อการเกษตรให้แก่ประชาชนหนองใหญ่ หมุ๋ที่ 2,เหมืองยายพิมพ์ หมู่ที่ 5  8 ก.ย. 2563 26
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง การจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบคลองสนามบิน หมู่ที่ 5  3 ก.ย. 2563 20
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง การจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายอำนวย บานแย้ม หมู่ที่ 6  3 ก.ย. 2563 22
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง การจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาและห้องน้ำสำนักงาน อบต.หนองกลับ  26 มิ.ย. 2563 22
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562  25 มิ.ย. 2563 88
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง การจ้างเหมาโครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานสำนักงาน อบต.หนองกลับ  19 มิ.ย. 2563 21
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง การจ้างเหมาโครงการวางท่อ คสล.ระบายน้ำเพื่อการคมนาคมในการเกษตร หมู่ที่ 5  18 มิ.ย. 2563 21
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง การจ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกคันดินในลำเหมือง หมู่ที่ 4  12 มิ.ย. 2563 22
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง การจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายบ้านนายตุ๋ย  12 มิ.ย. 2563 18
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง การจ้างเหมาโครงการลอกรางระบายน้ำและท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  12 มิ.ย. 2563 23
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง การจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเม บานแย้ม หมู่ที่ 6  12 มิ.ย. 2563 30
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง การจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านนายจำนอง บานแย้ม หมู่ที่ 8  9 มิ.ย. 2563 19
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง การจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.หนองกลับ (กองช่าง)  9 มิ.ย. 2563 29
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง การจ้างเหมาโครงการต่อเติมที่จอดรถภายใน อบต. หนองกลับ  9 มิ.ย. 2563 24
  (1)     2      3   
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
คำแนะนำชำระภาษี
 
KNOWLEDGE
 
 
 
 
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
ประเมินผลสำรวจ
 
สายตรงปลัด
โทร. 055-942-500 ต่อ 101
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
64110 โทรศัพท์ : 055-942-500 โทรสาร : 055-942-500 ต่อ 107
จำนวนผู้เข้าชม 407,652 เริ่มนับ 2 พ.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-942-500
ต่อ 104