หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 
NEWS
ยินต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ
  ข่าวสาร อบต.  
 
 
  หมวดข่าว :ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า อบต.หนองกลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มิ.ย. 2565 25
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง  21 มี.ค. 2565 25
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างการจ้างเหมาจัดทำถุงยังชีพ เพือช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบกรณีติดเชื้อโควิด-19  11 มี.ค. 2565 27
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง  1 มี.ค. 2565 15
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างการจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการรณรงค์รวมพลังเครือข่าย รับ -หนองกลับ-เปลี่ยน  22 ก.พ. 2565 12
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกลับ  8 ก.พ. 2565 14
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ป่าถ่อน  7 ก.พ. 2565 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างการจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมประเพณีขวัญข้าว  1 ก.พ. 2565 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างการจ้างเหมาจัดทำพิธีทางศาสนา และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการทำพิธีขวัญข้าว  1 ก.พ. 2565 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม  1 ก.พ. 2565 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างการจัดซื้ออาหารเสริมนมกล่อง UHT สำหรับโรงเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565  27 ม.ค. 2565 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างการจัดซื้ออาหารเสริมนมกล่อง UHT สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565  27 ม.ค. 2565 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างการจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาพ่นหมอกควัน โครงการรณรงค์และป้องกันควบคมโรคไข้เลือดออก  25 ม.ค. 2565 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 913 สท  10 ม.ค. 2565 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างการจัดซื้ออาหารเสริมนมกล่อง UHT สำหรับโรงเรียน ประจำเดือนมกราคม 2565  29 ธ.ค. 2564 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างการจัดซื้ออาหารเสริมนมกล่อง UHT สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนมกราคม 2565  29 ธ.ค. 2564 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)  27 ธ.ค. 2564 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข)  27 ธ.ค. 2564 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  23 ธ.ค. 2564 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง)  23 ธ.ค. 2564 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 สาย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6  20 ธ.ค. 2564 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายไร่ยายอินทร์ หมู่ที่ 8  20 ธ.ค. 2564 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างการจ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อช่วยเหลือตามคำร้องทั่วไป  2 ธ.ค. 2564 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด)  25 พ.ย. 2564 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างการจ้างเหมาจัดทำความสะอาดหน่วยเลื่อกตั้ง  24 พ.ย. 2564 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง   24 พ.ย. 2564 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างการจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ และวัสดุที่ใช้สำหรับการเลือกตั้ง  23 พ.ย. 2564 6
  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
คำแนะนำชำระภาษี
 
KNOWLEDGE
 
 
 
 
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
ประเมินผลสำรวจ
 
สายตรงปลัด
โทร. 055-942-500 ต่อ 101
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
64110 โทรศัพท์ : 055-942-500 โทรสาร : 055-942-500 ต่อ 107
จำนวนผู้เข้าชม 611,932 เริ่มนับ 2 พ.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-942-500
ต่อ 104