หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 
NEWS
ยินต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.nongklub.go.th/org...
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.nongklub.go.th/boa... https://www.nongklub.go.th/sta... 1. ข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเมือง
2. ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.nongklub.go.th/pro...
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.nongklub.go.th/pro...
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.nongklub.go.th/con...
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.nongklub.go.th/law... https://www.nongklub.go.th/law...
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.nongklub.go.th/hom...
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.nongklub.go.th/web...
o9 Social Network https://www.nongklub.go.th/hom... 1.เข้า URL เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
2. กดสัญญลักษ์รูป Facebook บนเเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.nongklub.go.th/pro...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.nongklub.go.th/pro... https://www.nongklub.go.th/pro...
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.nongklub.go.th/pro...
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.nongklub.go.th/pro... https://www.nongklub.go.th/pro...
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.nongklub.go.th/pro...
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.nongklub.go.th/pro...
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.nongklub.go.th/pro...
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.nongklub.go.th/pro...
o18 E-Service https://docs.google.com/forms/...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.nongklub.go.th/pro... 1.เข้า URL เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
2. เลื่อนหาเมนู แผน คลิกที่เมนู แผนจัดหาพัสดุ
3. เลือก แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2566 (เงินงบประมาณ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566)
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.nongklub.go.th/egp... 1.เข้า URL เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
2. เลื่อนหาเมนู ข่าวสาร คลิกที่เมนู ประกาศจากระบบ e-GP
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.nongklub.go.th/pro... 1.เข้า URL เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
2. เลื่อนหาเมนู รายงาน คลิกที่เมนู สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.nongklub.go.th/pro... 1.เข้า URL เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
2. เลื่อนหาเมนู รายงาน คลิกที่เมนู รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.nongklub.go.th/dnm...
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.nongklub.go.th/pro... https://www.nongklub.go.th/dnm...
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.nongklub.go.th/pro...
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.nongklub.go.th/pro...
 
  (1)     2   
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
คำแนะนำชำระภาษี
 
KNOWLEDGE
 
 
 
 
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
ประเมินผลสำรวจ
 
สายตรงปลัด
โทร. 055-942-500 ต่อ 101
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
64110 โทรศัพท์ : 055-942-500 โทรสาร : 055-942-500 ต่อ 107
จำนวนผู้เข้าชม 1,335,587 เริ่มนับ 2 พ.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-942-500
ต่อ 104